Bệnh trên gà

BỆNH DO VI KHUẨN:

Bệnh E.Coli trên gà – ESCHERICHIA COLI INFECTIONS – Video
Bệnh thương hàn gà – SALMONELLOSES – Video
Tụ huyết trùng gà – FOWL CHOLERA
Bệnh CRD trên gà – Chonic Respiratory Disease – Video
Bệnh ORT trên gà (Ornithobacterium Infection)
Viêm ruột hoại tử trên gà – NECROTIC ENTERITIS – Video
Viêm gan đường mật – CHOLANGIOHEPATITIS
Bệnh viêm da hoại tử trên gà – Gangrenous Dermatitis
Ngộ độc thịt trên gà do Clostridium botulinum – Botulism – Video
Bệnh lao trên gà – AVIAN TUBERCULOSIS – Video

BỆNH DO VIRUS

Viêm gan thể vùi trên gà – INCLUSION BODY HEPATITIS – Video
Bệnh cúm gia cầm (Avian Influenza – AI)
Viêm ruột xuất huyết ở gà Tây – HAEMORRHAGIC ENTERITIS OF TURKEYS
Hội chứng giảm đẻ trên gà 1976 EDS’76 – EGG DROP SYNDROME -1976
Hội chứng viêm gan – viêm ngoại tâm mạc tích nước (hydropericardium-hepatitis syndrome – HHS) – Video
Bệnh Gumboro trên gà – INFECTIOUS BURSAL DISEASE
Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm – INFECTIOUS BRONCHITIS (IB) – Video
Hội chứng sưng phù đầu trên gà – SWOLLEN HEAD SYNDROME
Viêm não tủy và màng não trên gà – INFECTIOUS ENCEPHALOMYELITIS
Bệnh gà Niu-cát-xơn trên gà – NEWCASTLE DISEASE – Video
FOWL POX
Bệnh viêm khớp do Reovirus – REOVIRUS INFECTIONS
Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm trên gà – Infections laryngotracheitis– ILT
Bệnh Marek’s – MAREK’S DISEASE Video – Phân biệt với đầu đen
Bệnh Lơ-cô trên gà – LYMPHOID LEUKOSIS – Video
MYELOCYTOMATOSIS
ERYTHROBLASTOSIS
ADENOCARCINOMATOSIS

BỆNH DO KÝ SINH TRÙNG

COCCIDIOSIS – VIDEO
Bệnh đầu đen trên gà – HISTOMONOSIS – Video
Bệnh ký sinh trùng đường máu trên gà (Leucocytozoonosis) – Video
ASCARIDIOSIS
RAILLIETINOSIS
KNEMIDOKOPTOSIS

ĐỘC TỐ

Bệnh nấm phổi trên gà – ASPERGILLOSIS – VIDEO
ASPERGILLUS GRANULOMATOUS DERMATITIS
AFLATOXICOSIS
Nấm diều trên gà – CANDIDIASIS – VIDEO
FUSARIOTOXICOSES

BỆNH DO THIẾU HỤT DINH DƯỠNG

Bệnh thiếu Vitamin B2 – VITAMIN B2 DEFICIENCY
VITAMIN Bi DEFICIENCY
VITAMIN E DEFICIENCY
Hội chứng xuất huyết và mỡ gan trên gà – FATTY LIVER HAEMORRHAGIC SYNDROME
SLIPPED TENDON (PEROSIS)

BỆNH KHÁC

PULMONARY HYPERTENSION (ASCITIS) SYNDROME IN BROILER CHICKENS
AMYLOIDOSIS
DEEP PECTORAL MYOPATHY
RUPTURE OF THE GASTROCNEMIUS TENDON IN BROILER BREEDERS
CAGE LAYER FATIGUE
DYSCHONDROPLASIA
THYPERKERATOSIS
Bệnh GOUT trên gà – Visceral Gout – Video
HYPERANDROGENISM IN BROILER CHICKENS
EFFECT OF STICKYWILLY (GALIUM APARINE) SEEDS ON HEALTHY STATUS AND PRODUCTION
TRAITS IN BROILER CHICKENS
GIZZARD IMPACTION IN TURKEY POULTS
ROUND HEART IN TURKEYS (DILATED CARDIOMYOPATHY)
ACUTE SELENIUM INTOXICATION
ACUTE PROPANE-BUTANE INTOXICATION
SPONTANEOUS RUPTURE OF THE CAUDIAL RENAL ARTERY IN TURKEYS
SUBCUTANEOUS EMPHYSEMA
GASTROINTESTINAL IMPACTION
MALFORMATIONS