Cách tính tuổi của chó & mèo

Bảng quy đổi tuổi chó với tuổi người tương đương:

Tuổi của chó Tuổi của người
2 tháng tuổi 2 tuổi
4 tháng tuổi 6 tuổi
6 tháng tuổi 10 tuổi
8 tháng tuổi 12 tuổi
10 tháng 14 tuổi
1 năm 16 tuổi
1 năm 6 tháng 20 tuổi
2 năm 24 tuổi
Từ 3-15 năm 1 năm quy đổi bằng 4 tuổi
Từ năm 16 1 năm quy đổi bằng 8 tuổi

Bảng quy đổi tuổi của mèo với tuổi người tương đương:

Tuổi của mèo Tuổi của người
2 tháng 3 tuổi
4 tháng 6 tuổi
6 tháng 9 tuổi
8 tháng 11 tuổi
10 tháng 13 tuổi
1 năm 15 tuổi
2 năm 24 tuổi
3 năm 28 tuổi
Thêm 1 năm tương đương với 4 tuổi

Tham khảo: Bài giảng: Bệnh chó mèo – PGS.TS Nguyễn Văn Thanh

 

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI

Post Comment