Cẩm nang chăn nuôi gia súc – gia cầm (Full)

Tập 1: Những vấn đề chung và cẩm nang chăn nuôi lợn
Hội chăn nuôi Việt Nam
Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2004

TẢI VỀ TẬP 1

Nội dung:

Phần I. Những vấn đề chung
Chương 1. Sự hình thành và phát triển ngành chăn nuôi cùng với những thành tựu khoa học và công nghệ từ năm 1945 đến nay

Chương 2. Di truyền – giống vật nuôi
1. Di truyền học động vật
2. Giống vật nuôi

Chương 3. Công nghệ sinh sản
1. Nâng cao năng suất sinh sản của gia súc
2. Một số yêu cầu chung trong kỹ thuật thụ tinh nhân tạo
3. Thụ tinh nhân tạo lợn
4. Thụ tinh nhân tạo bò
5. Thụ tinh nhân tạo trâu
6. Thụ tinh nhân tạo ngựa
7. Thụ tinh nhân tạo dê cừu
8. Thụ tinh nhân tạo cho gà và thủy cầm
9. Cấy truyền phôi bò

Chương 4. Dinh dưỡng gia súc gia cầm
1. Năng lượng thức ăn và sự phân chia các dạng năng lượng trong cơ thể gia súc, gia cầm
2. Hệ thống biểu thị năng lượng thức ăn gia súc
3. Dinh dưỡng protein và axit amin
4. Vitamin trong chăn nuôi
5. Chất khoáng trong chăn nuôi
6. Phương pháp xây dựng khẩu phần thức ăn cho gia súc, gia cầm

Chương 5. Thức ăn chăn nuôi
A. Thức ăn thô xanh
1. Sản phẩm trồng trọt
2. Mía và các sản phẩm của mía
3. Cỏ cây trồng làm thức ăn thô xanh và bột cỏ
4. Rau, bèo
B. Thức ăn tinh bột – giàu năng lượng
C. Thức ăn bổ sung protein nguồn gốc thực vật
D. Thức ăn bổ sung protein nguồn gốc động vật
E. Thức ăn bổ sung protein công nghiệp
F. Thức ăn bổ sung khoáng
G. Thức ăn bổ sung vitamin
H. Các chất phụ gia

Chương 6. Độc tố và chất kháng dinh dưỡng trong thức ăn
1. Độc tố nấm
2. Các giải pháp phòng chống nấm độc
3. Chất độc trong thân củ, hạt dùng làm thức ăn chăn nuôi
4. Chất kháng dinh dưỡng

Chương 7. Chế biến thức ăn gia súc
1. Chế biến thức ăn giàu tinh bột
2. Chế biến thức ăn giàu protein
3. Chế biến dự trữ thức ăn xanh cho gia súc
4. Sản xuất tảng liếm rỉ mật – urê
5. Kiểm tra đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi

Phần II. Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm
Cẩm nang chăn nuôi lợn
A. Một số đặc điểm chung cần nhận biết về con lợn
1. Những hoạt động chính của các cơ quan nội tạng
2. Sự liên quan giữa tầm vóc lợn nái với năng suất lợn con

B. Giống lợn
1. Giống lợn nội
2. Giống lợn ngoại
3. Giống lợn cải tiến
4. Lợn lai thương phẩm

C. Thức ăn
1. Yêu cầu thức ăn trong chăn nuôi lợn
2. Cách hỗn hợp thức ăn theo tỷ lệ protein trong khẩu phần cho các loại lợn

D. Sinh sản của lợn nái
1. Những đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn ái
2. Đặc điểm động dục ở lợn nái
3. Khả năng sinh sản của lợn nái

E. Kỹ thuật nuôi lợn đực giống
1. Chọn lợn đực giống
2. Những yếu tố phải quan tâm
3. Tuổi sử dụng lợn đực
4. Chế độ dinh dưỡng, nuôi dưỡng và chăm sóc

F. Kỹ thuật nuôi lợn nái sinh sản
1. Kỹ thuật nuôi lợn nái hậu bị
2. Ky thuật nuôi lợn nái có chữa
3. Kỹ thuật chăm sóc lợn nái đẻ
4. Kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc lợn con theo mẹ

G. Kỹ thuật nuôi lợn thịt
1. Chọn lợn con nuôi thịt
2. Vận chuyển lợn con
3. Xác định thời gian nuôi và khối lượng đạt được
4. Xác định chế độ dinh dưỡng
5. Tiêu chuẩn thức ăn của lợn lai nội x ngoại và lợn ngoại x ngoại nuôi thịt
6. Xây dựng khẩu phần
7. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc

H. Chuồng cho chăn nuôi lợn
1. Hướng chuồng
2. Diện tích ô chuồng cho các loại lợn
3. Diện tích sân chơi
4. Yếu tố cần chú ý khi xây dựng chuồng
5. Một số kiểu chuồng
6. Mẫu chuồng
7. Vệ sinh chuồng trại và chăm sóc lợn hằng ngày

I. Phòng và chữa bệnh cho lợn
1. Phân biệt lợn khỏe, lợn ốm
2. Chăm sóc lợn ốm
3. Một số bệnh thường gặp ở lợn nái

J. Tổ chức một đàn nái sinh sản

K. Quản lý và tổ chức sản xuất
1. Tổ chức sản xuất chăn nuôi lợn
2. Quy mô chăn nuôi lợn theo hộ và trang trại nhỏ
3. Xây dựng kế hoạch nuôi lợn quy mô hộ và trang trại nhỏ và vừa

Tập 2: Cẩm nang chăn nuôi gia cầm và thỏ
Hội chăn nuôi Việt Nam
Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2001

TẢI VỀ TẬP 2

Nội dung:

Phần I. Cẩm nang chăn nuôi gà công nghiệp và gà thả vườn
Những vấn đề chung
1. Đặc điểm sinh lý tiêu hóa
2. Đặc điểm sinh lý sinh sản
3. Đặc điểm sinh lý thay lông
4. Chọn và nhân giống
5. Thức ăn và sinh dưỡng gia cầm
6. Ấp trứng theo phương pháp công nghiệp

Chăn nuôi gà công nghiệp
1. Một số giống gà công nghiệp
A. Một số giống gà chuyên dụng thịt
B. Một số giống gà chuyên dụng trứng
2. Chuồng trại, dụng cụ và chuẩn bị các điều kiện chăn nuôi gà công nghiệp
3. Kỹ thuật nuôi dưỡng gà bố mẹ sinh sản hướng thịt
4. Kỹ thuật nuôi dưỡng gà giống trứng
5. Kỹ thuật nuôi dưỡng gà thịt (broiler)
6. Một số bệnh thường gặp ở gà công nghiệp
7. Tính giá thành sản phẩm chăn nuôi gà công nghiệp

Chăn nuôi gà thả vườn
1. Giới thiệu một số giống gà thả vườn Việt Nam
2. Thức ăn của gà thả vườn
3. Kỹ thuật chọn, bảo quản trứng và ấp trứng
4. Kỹ thuật nuôi gà con
5. Kỹ thuật nuôi gà dò, hậu bị
6. Kỹ thuật nuôi gà đẻ
7. Kỹ thuật nuôi gà thịt
8. Kỹ thuật mổ khảo sát và tính các thành phần
9. Chuồng trại, sân chơi
10. Một số bệnh gà nội thả vườn hay mắc
11. Hạch toán giá thành

Phần II. Cẩm nang nuôi gà Tây
1. Đặc điểm ngoại hình, sinh trưởng và sinh sản
2. Đặc điểm dinh dưỡng và tác dụng thức ăn
3. Giới thiệu về giống
4. Kỹ thuật nuôi gà tây con
5. Kỹ thuật nuôi gà tây hậu bị
6. Kỹ thuật nuôi gà tây đẻ
7. Kỹ thuật nuôi gà tây lấy thịt
8. Một số bệnh gà tây thường hay mắc
9. Hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà tây

Phân III. Cẩm nang chăn nuôi vịt
1. Giống vịt
2. Tiêu hóa, hấp thu và trao đổi chất dinh dưỡng ở vịt và nhu cầu dinh dưỡng
3. Kỹ thuật chăn nuôi vịt sinh sản
4. Kỹ thuật chăn nuôi vịt thịt
5. Kỹ thuật chế biến sản phẩm vịt
6. Một số bệnh thường gặp ở vịt và biện pháp phòng trừ
7. Hạch toán kinh tế trong chăn nuôi vịt
8. Phụ lục

Phần IV. Cẩm nang chăn nuôi ngan
1. Đặc điểm ngoại hình, sinh trưởng, sinh sản
2. Khả năng sử dụng thức ăn – một số thức ăn thường dùng và tiêu chuẩn ăn của ngan
3. Giới thiệu giống ngan
4. Kỹ thuật nuôi ngan trống
5. Kỹ thuật nuôi ngan đẻ (từ 169 – 602 ngày tuổi)
6. Kỹ thuật nuôi ngan con 1 – 84 ngày tuổi
7. Kỹ thuật nuôi ngan hậu bị (86 – 165 ngày tuổi)
8. Kỹ thuật nuôi ngan thịt
9. Thời điểm giết thịt, thành phần và phẩm chất thịt
10. Chế biến sản phẩm của ngan
11. Một số bệnh thường gặp trong chăn nuôi ngan

Phần V. Cẩm nang chăn nuôi ngỗng
1. Giới thiệu một số nét về đời sống đặc điểm sản xuất của con ngỗng
2. Một số giống ngỗng
3. Thành phần dinh dưỡng của một số loại thức ăn sử dụng trong nuôi ngỗng
4. Kỹ thuật nuôi (gột) ngỗng con trong khu vực gia đình (từ 1 – 28 ngày tuổi)
5. Kỹ thuật nuôi ngỗng dò thịt và vỗ béo ngỗng trong khu vực gia đình
6. Kỹ thuật chăn nuôi ngỗng hậu bị, sinh sản bằng phương pháp chăn thả
7. Kỹ thuật chọn, bảo quản và ấp trứng ngỗng
8. Một số bệnh ngỗng thường mắc và cách phòng trị
9. Hạch toán chăn nuôi ngỗng thịt bà ngỗng sinh sản

Phần VI. Cẩm nang chăn nuôi thỏ
1. Một số điều cần biết về thỏ
2. Giống thỏ và kỹ thuật công tác giống
3. Một số loại thức ăn cho thỏ và cách chế biến
4. Kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc thỏ
5. Kỹ thuật làm chuồng trại nuôi thỏ
6. Những bệnh cần chú ý khi nuôi thỏ
7. Phương hướng tổ chức sản xuất và hiệu quả kinh tế của việc phát triển chăn nuôi thỏ ở nông hộ

Tập 3: Cẩm nang chăn nuôi gia súc ăn cỏ
Hội chăn nuôi Việt Nam, Tái bản lần I
Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2004

TẢI VỀ TẬP 3

Nội dung:

Phần I. Cẩm nang chăn nuôi bò sữa bò thịt
Chương 1. Một số đặc điểm chung của bò sữa bò thịt
1. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển
2. Đặc điểm sinh lý sinh sản
3. Đặc điểm sinh lý tiêu hóa thức ăn
4. Một số giống bò sữa, bò thịt

Chương 2. Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa
1. Thành phần và các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng sữa
2. Nuôi dưỡng bò sữa
3. Kỹ thuật vắt sữa và khai thác sữa
4. Phòng và trị một số bệnh rối loạn dinh dưỡng và trao đổi chất ở bò sữa

Chương 3. Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt
1. Khái niệm về bò thịt
2. Phương pháp nuôi bò thịt
3. Quản lý và chăm sóc đối với các phương thức chăn nuôi bò thịt
4. Phương pháp xác định khả năng sản xuất thịt của bò thịt
5. Chuồng trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa
6. Xác định hiệu quả kinh tế các phương thức chăn nuôi bò thịt, bò sữa

Phần II. Cẩm nang chăn nuôi trâu
1. Đặc điểm ngoại hình, sinh trưởng, sinh sản của trâu
2. Đặc điểm tiêu hóa và sử dụng thức ăn
3. Các giống trâu trên thế giới
4. Tiêu chuẩn chọn giống trâu
5. Kỹ thuật nuôi trâu đực giống
6. Kỹ thuật nuôi trâu sinh sản
7. Kỹ thuật nuôi trâu thịt
8. Kỹ thuật nuôi trâu cày kéo
9. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu
10. Vệ sinh thú y
11. Tính toán hiệu quả kinh tế

Phần III. Cẩm nang chăn nuôi dê
1. Một số đặc điểm sinh học của dê
2. Giống và kỹ thuật
3. Thức ăn và kỹ thuật chế biến sử dụng thức ăn cho dê
4. Kỹ thuật chăn nuôi dê
5. Kỹ thuật quản lý và chuồng trại
6. Kỹ thuật giết mổ và chế biến sản phẩm
7. Vệ sinh phòng bệnh

Phần IV. Cẩm nang chăn nuôi ngựa
1. Đặc điểm về giống ngựa
2. Giống và phương pháp chọn giống ngựa
3. Thức ăn và kỹ thuật nuôi dưỡng ngựa
4. Kỹ thuật chăn nuôi các loại ngựa
5. Kỹ thuật huấn luyện ngựa
6. Một số sản phẩm trong chăn nuôi ngựa
7. Chuồng trại nuôi ngựa
8. Vệ sinh phòng bệnh và một số bệnh của ngựa

Cẩm nang chăn nuôi gia súc – gia cầm (full)  – TẬP 1TẬP 2TẬP 3

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI

Post Comment