Chăn nuôi bò sữa có những lợi ích gì?

Bỏ sữa sử dụng những thức ăn rẻ tiền như cỏ, rơm, các phụ phẩm nông nghiệp… Nhưng lại cho chúng ta sữa. Đây là một sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và giá trị hàng hóa cao, mang lại thu nhập thường xuyên và ổn định cho người chăn nuôi bò sữa.

Nuôi bò sữa giúp tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi và dư thừa tạo thêm việc làm ổn định ở nông thôn.

Nuôi bò sữa giúp tận dụng hiệu quả bãi chăn thả nguồn cỏ tự nhiên các phụ phẩm nông nghiệp.

T.H