Giáo trình: Bài giảng ngoại khoa – TS. Vũ Như Quán

Giáo trình: Bài giảng ngoại khoa – TS. Vũ Như Quán

Nội dung: 

1. Tiết 1: Đề phòng nhiễm trùng khi phẫu thuật………………………………..1
2. Tiết 2: Phương Pháp gây mê toàn thân cho gia súc……………………….6
3. Tiết 3: Phương pháp gây tê cục bộ………………………………………….13
4. Tiết 4: Chảy máu và cầm máu………………………………..………………18
5. Tiết 5: Phương pháp khâu trong phẫu thuật………………..………………23
6. Tiết 6: Thiến gia súc đực bằng phương pháp phẫu thuật…………………28
7. Tiết 7: Phương pháp thiến gia súc cái………………………………………31
8. Tiết 8: Nhiễm trùng ngoại khoa……………………………..……………….35
9. Tiết 9: ÁP xe……………………………………………..……..……………..40
10. Tiết 10: Vết thương………………………………….………………………46
11. Tiết 11: Tổn thương cơ giới kín……………………………………………51
12. Tiết 12: Hernia………………………………………..……………………..54
13. Tiết 13: Hernia thành bụng…………………………………………………58
14. Tiết 14: Bệnh ở móng………………………………….……………………62
15. Tiết 15: Phẫu thuật mổ dạ cỏ………………………………………………65

TẢI VỀ GIÁO TRÌNH

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI

Post Comment