Giáo trình: Chăn nuôi cơ bản – MSc. Phạm Quang Hùng

Giáo trình Chăn nuôi cơ bản 

Biên soạn: MSc. Phạm Quang Hùng (Chủ biên), GS.TS. Đặng Vũ Bình, ThS. Nguyễn Văn Thắng, ThS. Đoàn Liên, ThS. Nguyễn Thị Tú
Trường Đại học Nông Nghiệp I – Hà Nội, năm 2006

TẢI VỀ GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI CƠ BẢN

Nội dung:

Bài mở đầu:
1. Tầm quan trọng của ngành chăn nuôi
2. Tình hình chăn nuôi trong nước và trên thế giới

Chương 1. Sinh lý gia súc, gia cầm
1. Sinh lý tiêu hóa
2. Sinh lý nội tiết
3. Sinh lý sinh dục
4. Cơ quan sinh sản của gia cầm
5. Sự thụ tinh
6. Sinh lý chửa đẻ của gia súc

Chương 2. Giống vật nuôi
1. Một số khái niệm cơ bản về vật nuôi
2. Các phương pháp chọn giống vật nuôi
3. Nhân giống vật nuôi
4. Hệ thống tổ chức trong công tác giống vật nuôi
5. Giới thiệu một số giống vật nuôi phổ biến ở nước ta

Chương 3. Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi
1. Vai trò của các chất dinh dưỡng
2. Các phương pháp đánh giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn
3. Chế biến và dự trữ thức ăn
4. Tiêu chuẩn và khẩu phần ăn

Chương 4. Chăn nuôi lợn
1. Chăn nuôi lợn đực giống
2. Chăn nuôi lợn cái giống
3. Chăn nuôi lợn con
4. Chăn nuôi lợn thịt

Chương 5. Chăn nuôi gia cầm
1. Sức sản xuất trứng
2. Kỹ thuật ấp trứng
3. Kỹ thuật chăn nuôi gà thịt
4. Kỹ thuật chăn nuôi gà đẻ

Chương 6. Chăn nuôi trâu bò
1. Chăn nuôi bê nghé
2. Chăn nuôi trâu bò cái sinh sản
3. Chăn nuôi trâu bò đực giống
4. Chăn nuôi bò sữa
5. Chăn nuôi trâu bò cày kéo
6. Chăn nuôi trâu bò thịt

TẢI VỀ GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI CƠ BẢN

Link dự phòng 1: Giáo trình Chăn nuôi cơ bản – MSc. Phạm Quang Hùng

Link dự phòng 2: Giáo trình Chăn nuôi cơ bản – MSc. Phạm Quang Hùng

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI

Post Comment