Giáo trình Chăn nuôi thú y cơ bản – KSCN. Trần Thị Thuận

Biên soạn: KSCN. Trần Thị Thuận (Chủ biên)
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Nhà xuất bản Hà Nội – 2005

TẢI VỀ GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI CƠ BẢN

Nội dung:

Chương 1. Đại cương giải phẫu – sinh lý cơ thể gia súc
1. Hệ thống các cơ quan, bộ máy trong cơ thể gia súc
2. Cơ quan tiêu hóa
3. Cơ quan sinh dục

Chương 2. Đại cương về thức ăn
1. Khái niệm về thức ăn
2. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn
3. Phân loại thức ăn
4. Đặc điểm một số loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi

Chương 3. Dược lý thú y
1. Nguồn gốc của thuốc, đường đưa thuốc vào cơ thể gia súc
2. Thuốc kháng sinh

Chương 4. Kỹ thuật chăn nuôi gà công nghiệp và một số bệnh của gà
1. Giới thiệu một số giống gà
2. Kỹ thuật chăn nuôi gà công nghiệp con từ 1 – 63 ngày tuổi
3. Một số bệnh ở gà công nghiệp

Chương 5. Chăn nuôi lợn và một số bệnh của lợn
1. Giới thiệu các giống lợn hiện có ở Việt Nam
2. Kỹ thuật chăn nuôi lợn
3. Một số bệnh của lợn

Chương 6. Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa
1. Giống và công tác giống bò sữa
2. Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa
3. Một số bệnh thường gặp ở bò sữa

Phần thực hành
– Bài 1. Nhận dạng thức ăn và phối trộn thức ăn cho vật nuôi
– Bài 2. Vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi gà công nghiệp
– Bài 3. Sử dụng bơm tiêm và tiêm cho gia súc

TẢI VỀ GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI CƠ BẢN

Link dự phòng 01
Link dự phòng 02

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI

Post Comment