Giáo trình Truyền giống nhân tạo vật nuôi – ThS. Nguyễn Đức Hùng

Biên soạn: ThS. Nguyên Đức Hùng (chủ biên), ThS. Nguyễn Mạnh Hà, TS. Trần Huê Viên, TS. Phan Văn Kiểm
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2003

TẢI VỀ GIÁO TRÌNH TRUYỀN GIỐNG

Nội dung:

VAI TRÒ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÔN HỌC TRUYỀN GIỐNG NHÂN TẠO VẬT NUÔI
1. Khái niệm về truyền giống nhân tạo
2. Cơ sở khoa học của truyền giống nhân tạo
3. Lợi ích và ý nghĩa của truyền giống nhân tạo
4. Sơ lược lịch sử phát triển của truyền giống nhân tạo

Chương 1. Sinh lý sinh dục
1. Sinh lý sinh dục đực
– Sơ lược giải phẫu và chức năng sinh lý của cơ quan sinh dục đực
– Tinh dịch và các đặc điểm sinh hóa học của tinh dịch
– Ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh tới sức sống của tinh trùng
– Điều hòa hoạt động sinh dục đực
2. Sinh lý sinh dục cái
– Sơ lược cấu tạo giải phẫu và chức năng sinh lý của cơ quan sinh dục cái
– Sự hình thành trứng và rụng trứng ở gia súc cái
– Chu kỳ động dục của gia súc cái

Chương 2. Khai thác tinh dịch
1. Các phương pháp khai thác tinh dịch
2. Huấn luyện gia súc đực nhảy giá
3. Một số chú ý khi huấn luyện gia súc đực nhảy giá
4. Khai thác tinh dịch bằng âm đạo giả
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phẩm chất tinh dịch
6. Tham khảo một số dụng cụ khai thác và dẫn tinh gia súc

Chương 3. Kiểm tra phẩm chất tinh dịch
1. Các chỉ tiêu kiểm tra phẩm chất tinh dịch
2. Tiêu chuẩn tinh dịch của một số loài động vật

Chương 4. Pha loãng, bảo tồn, vận chuyển tinh dịch
1. Các nguyên tắc của môi trường pha chế, bảo tồn tinh dịch
2. Các chất chủ yếu tạo môi trường pha loãng, bảo tồn tinh dịch
3. Giới thiệu một số môi trường pha loãng, bảo tồn tinh dịch
4. Pha loãng tinh dịch
5. Bảo tồn tinh dịch
6. Vận chuyển tinh dịch

Chương 5. Kỹ thuật dẫn tinh
1. Xác định thời điểm phối giống ở gia súc cái
2. Dẫn tinh cho một số loài gia súc

Chương 6. Cấy truyền phôi
1. Gây siêu bài noãn và động dục đồng pha
– Khái niệm về gây siêu bài noãn và động dục đồng pha
– Kỹ thuật gây siêu bài noãn ở động vật cái
– Kỹ thuật gay động dục đồng pha
2. Khai thác phôi
– Các phương pháp khai thác phôi ở một số loài vật nuôi
3. Kiểm tra chất lượng phôi
– Sự phát triển của trứng sau khi thụ tinh
– Đánh giá chất lượng phôi
4. Bảo tồn phôi
– Môi trường khai thác và nuôi cấy phôi
– Kỹ thuật bảo tồn phôi bằng phương pháp đông lạnh
– Kỹ thuật cơ bản làm đông lạnh phôi
– Kỹ thuật giải đông lạnh phôi
5. Cấy truyền phôi
– Kỹ thuật cấy truyền phôi ở một số loài vậy nuôi

TẢI VỀ GIÁO TRÌNH TRUYỀN GIỐNG

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI

Post Comment