Những thuận lợi và khó khăn trong chăn nuôi bò sữa

Thuận lợi

Đảng và nhà nước quan tâm, đầu tư lớn cho phát triển chăn nuôi bò sữa đã và đang có nhiều chính sách ưu tiên hỗ trợ ngành chăn nuôi bò sữa phát triển.

Thị trường sữa trong nước vẫn còn rất lớn, lượng sữa sản xuất ra mới chỉ đáp ứng được 10 % nhu cầu tiêu thụ.

Khó khăn

Chăn nuôi bò sữa đòi hỏi có vốn đầu tư ban đầu tương đối lớn.

Chi phí bỏ ra mua bò lớn ngoài ra còn thêm chi phí chuồng trại.

Giá bò hiện tại ở mức 20 đến 25 triệu đồng một con.

Nuôi bò sữa là một ngày mới ở nước ta đa số người chăn nuôi còn thiếu kinh nghiệm trong khi đó để nuôi bò sữa cần phải có kĩ thuật chính xác trong tất cả các khâu.

Nuôi bò sữa cần có những dịch vụ chuyên ngành như thụ tinh nhân tạo khám và điều trị bệnh cho bò sữa

Sữa là một sản phẩm rất dễ hư hỏng khó bảo quản nhất là trong điều kiện nóng ẩm của nước ta

Hiện nay không có đủ giống bò sữa tốt.

Tổng hợp