Photo: Bệnh đầu đen trên gà (Histomonas meleagridis)

Bệnh đầu đen hay còn gọi là bệnh kén ruột, bệnh viêm gan ruột. Bệnh có thể gây tỷ lệ chết cao và ảnh hưởng lớn đến năng suất chăn nuôi. Mặt khác gà mắc bệnh này có thể nhầm lẫn với bệnh khác như: Marek’s, Leuco, Newcastle, tiêu chảy mãn tính do Ecoli, kí sinh trùng máu, cầu trùng . .

Xem chi tiết: Bệnh đầu đen trên gà (Histomonas meleagridis)

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI

Post Comment