Tài liệu: Nuôi và phòng trị bệnh cho chim cút

NỘI DUNG

MỞ ĐẦU

I. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI CHIM CÚT

Phần thứ nhất: KỸ THUẬT NUÔI CHIM CÚT 

I. PHƯƠNG THỨC NUÔI CHIM CÚT
II. CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI CHIM CÚT

Tiểu khí hậu chuồng nuôi

III. MỘT SỐ THIẾT BỊ 

  1. Thiết bị sưởi
  2. Hệ thống rèm che
  3. Hệ thống lồng
  4. Máng ăn, máng uống

IV. CÁC GIỐNG CHIM CÚT

  1. Chim cút Nhật Bản
  2. Chọn giống chim cút

V. NHU CẦU VỀ CÁC CHẤT DINH DƯỠNGCỦA CHIM CÚT

VI. KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOẠI CHIM CÚT

6.1. Nuôi chim cút sinh sản mái

6.3. Kỹ thuật nuôi chim đẻ trứng thương phẩm

6.4. Kỹ thuật chăn nuôi chim thịt.

VII. ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT CHIM CÚT NHẬT BẢN NUÔI TRONG NÔNG HỘ

  1. Trên đàn cút sinh sản
  2. Trên đàn cút thịt.

Phần thứ hai: ẤP TRỨNG CHIM CÚT NHÂN TẠO.

I. TÁC DỤNG CỦA ẤP TRỨNG NHÂN TẠO.

II. THU NHẶT, CHỌN VÀ BẢO QUẢN TRỨNG ẤP

2.1. Thu nhặt trứng và bảo quản tạm thời .

2.2. Chuyển trứng tới trạm ấp

2.3. Nhận trứng và xông sát trùng.

2.4. Chọn trứng ấp

2.5. Kỹ thuật xếp trứng vào khay ấp

2.6. Bảo quản trứng trước khi ấp

III. ẤP VÀ VẬN CHUYỂN CHIM NON 

3.1. Đưa trứng vào máy ấp

3.2. Chuyển trứng từ máy ấp sang máy nở

3.3. Lấy chim con ra khỏi máy nở

3.4. Tiêm chủng và bảo quản chim con mới nở

3.5. Vận chuyển chim con

IV. KIỂM TRA SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI TRONG QUÁ TRÌNH ẤP.

4.1. Kiểm tra khi chim nở và đánh giá chất lượng chim nở.

4.2. Kiểm tra độ giảm khối lượng của trứng trong quá trình ấp

4.3. Theo dõi độ dài của quá trình ấp.

V. ẤP TRỨNG CHIM CÚT

Phần thứ ba: PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO CHIM CÚT.

I- PHÒNG BỆNH 

II- MỘT SỐ BỆNH THÔNG THƯỜNG CỦA CHIM CÚT

TẢI VỀ TÀI LIỆU NUÔI PHÒNG TRỊ BỆNH CHIM CÚT

LINK 1
LINK 2

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI

7 thoughts on “Tài liệu: Nuôi và phòng trị bệnh cho chim cút

Post Comment